Archiv pro měsíc: Říjen 2011

Topíme

Pražská teplárenská zahájila topnou sezonu, a tak byly odpojeny problematické bojlery a připojeno teplo z teplárny Mělník. Teplá voda by již měla být tedy opravdu teplá. Zároveň začal fungovat topný okruh – teplo je tak dodáváno i do radiátorů. Zima může přijít.

Tím, že se na zimu odpojily bojlery, je možno začít práce na opravě celého lokálního systému ohřevu teplé užitkové vody používaného v letních měsících. Zejména se jedná o instalaci silnějšího elektrického přívodu, instalaci nových a silnějších jističů, přepojení bojlerů na tyto nové jističe a v neposlední řadě kompletní prohlídka a oprava všech 8 bojlerů. Tyto úpravy a opravy nám umožní začít využívat všechny bojlery najednou bez „jarních“ výpadků jističů. Při zapojení všech dostupných bojlerů najednou bude možno naakumulovat teplo během krátké doby, bojlery nebudou muset běžet 24hodin denně, takže budeme moci využívat spínaný tarif, který je mnohem levnější. Tím bychom mohli velmi ušetřit za elektrickou energii pro ohřev (až cca 250.000,- Kč za sezonu!)

Teplá voda

Jistě jste si všimli. Poslední dobou se stává, že teplá voda ve večerních hodinách není úplně tak teplá, jak bychom si představovali. Bohužel to vypadá na větší problém, než v minulosti spadlé jističe…

Naše situace je taková, že během zimní sezony dodávku tepla zajišťuje teplárna. Mimo topnou sezonu (a ta ještě nezačala) zajišťují ohřev TUV vlastní bojlery, které máme instalovány v domě.

Problém, který nyní řešíme ale evidentně není na bojlerech. Bojlery dodávají teplou vodu ohřátou na 60°C, což je naprosto v pořádku, ale do bytů už se dostává značně ochlazená – včera i pod 30°C. Na vyřešení situace spolupracuje i specializovaná firma (Gaseco), která ani po opětovné kontrole nenašla žádný zřejmý problém na bojlerech nebo na hlavních rozvodech.

Včera se uskutečnila schůzka za účasti firem ETT, Gaseco, Angels Group, revizního technika elektro – pana Šmída a členů výboru SVJ. Kromě dalších kontrol a naplánované kompletní revize bojlerů (po přepnutí na zimní režim) je možné, že bude potřeba provést tlakové zkoušky, zda nedošlo někde k zásahu do rozvodu – například přehození teplé a studené „trubky“ při rekonstrukci bytu/koupelny. V tom případě by byla nutná odstávka, o které by výbor SVJ včas dopředu informoval.